Dokumenthåndtering

INFORMASJONEN i bedriftene øker, det samme gjør antall systemer som håndterer den.
Kunne det vært fint med en INTERN GOOGLE?